Blockchain Summit

_O2 Arena

Tym razem, naszym zadaniem było zorganizowanie oraz realizacja oprawy dla globalnego summitu, dotyczącego technologii blockchain w Londynie w o2 Arena. Wydarzenie trwające dwa dni obsłużyło ponad 115 osób, a udział w nim wzięło ponad 8000 z całego świata. W krótkim czasie - 28 dni - opracowaliśmy produkcję w pełnym wymiarze. Odpowiadaliśmy za takie aspekty jak światło, dźwięk, multimedia, koordynację programu artystycznego, oraz pracę ekipy technicznej i realizacyjnej z Polski. Całość produkcji przetransportowaliśmy do Londynu na 8 TIR-ach, jedynie konstrukcję sceny ustawiliśmy we współpracy z lokalną firmą.